huren-louer-rent-procedure

1. Neem bij voorkeur contact via e-mail. Prenez de preference contact par e-mail. Contact us preferably by e-mail.

Raadpleeg de verhuurkalender en kies de gewenste periode. Consultez le calendrier et choisissez une periode. Check the calendar and choose a period.

Geef aan met hoeveel personen U bent/Veuillez precizer le nombre de personnes/Please mention de number of visitors.

Tarieven : zie kalender, tarifs : voyez calendrier, prices : see calendar.

2. Wij nemen contact met U/On prend contact avec vous/We contact you

Normale procedure : Wij sturen U een betalingsverzoek voor het voorschot. Na betaling van het voorschot wordt de huurkalender aangepast en ontvangt U een boekingsbevestiging, met vermelding van betalingsmodaliteiten voor het saldo van de huur : ten laatste een maand voor uw vakantie. Na betaling van het saldo ontvangt U exact adres en toegangsmodaliteiten tot de vakantiewonning.

Procedure normale : on vous envoie une demande de payement de l'acompte. Apres payement de l'acompte, le calendrier est ajuste et vous recevez confirmation du loyer, avec modalites de payement du saldo du loyer : avant le dernier mois precedent a vos vacances. Apres payement du saldo du loyer vous recevez adresse exacte et modalites d'acces.

Normal procedure : We send you a payment request for the advance payment. After payment of the advance, the calendar is adapted and you receive a confirmation of the rent, with modalities for payment of the saldo : before the last month prior to your vacancy. After payment of the saldo of the rent you receive exact adress an acces modalities.

3. Afboeking/Annulation/Cancelling

Bij afboeking een maand of meer voor de aanvang van uw vakantie is het saldo voor de huur niet verschuldigd. Bij afboeking binnen de maand voor uw vakantie blijft 70% van de huur verschuldigd. U kan hiervoor een reisannulatieverzekering nemen.

En cas d'annulation un mois ou plus avant vos vacances le saldo du loyer n'est pas du. En cas d'annulation dans le mois avant vos vacances, 70% du loyer reste a payer. Vous pouvez prendre une assuration annulation de voyage.

In case of annulation before one month of your vacancy the saldo of the rent is not due. In case of annulation within the month of your vacancy, 70% of the rent is due. You can take an insurance for this.

4. Waarborg-Caution.

Een waarborg van 200,- euro wordt aangerekend bij betaling van het saldo en wordt binnen de twee weken na uw vakantie terugbetaald.

Une caution de 200,- euro est chargee avec le payement du saldo du loyer et sera remboursee dans les duex semaines apres vos vacances.

A caution of 200,- euro will be charged with the payment of the saldo for the rent and will be returned within twoo weeks after your vacation.